RIDERS 4 RIDERS – WE ARE DRIVEN BY THE PASSION FOR KITEBOARDING TO BRING UNCOMPROMISING KITEBOARD ACCESSORIES TO THE SPORT WE LOVE

We are not kite producers, we are not board producers – we apply all of our everyday efforts, thoughts and 20 years of experience to the kiteboarding accessories which we don’t take only as an additional product as other well-known brands do, but as one of the CORE elements of the sport. We highly prefer quality and satisfaction of our customers over number of products sold.

As riders, we are continuously driven by the passion for kiteboarding. Every single time we step into the water, we want to take back home the most of it. Due to this we face the everyday challenges and push ourselves to develop even better product.

Each of our products is completely hand-made in the EU with extremely high standards on its quality, durability and performance. The Memory Foam System and Dampening Air System are one of the many innovations we have introduced to the world of kiteboarding. Every SP product is the leader of its kind on the world’s market!

Since none of our products is made in the Far East, but honestly produced in our own workshop by our employees and friends we are greatly capable of applying changes, market trends and new innovations immediately to the products.

Inside of each SP product is a little piece of our heart and passion for kiteboarding!

SP – RIDERS 4 RIDERS

 

 

 

 

EU Grants

 

Rozšíření technologické vybavenosti společnosti Santarius s.r.o. – Moravskoslezský kraj

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu “Rozšíření technologické vybavenosti společnosti Santarius s.r.o. – Moravskoslezský kraj”, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008561.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení nového technologického vybavení pro zkvalitnění výrobního procesu, tj. nové šicí stroje, produkční stroj pro řezání materiálů, vč. SW, kombinovaná dělička popruhů. Realizace projektu významně přispěje k rozšíření technologického vybavení a zvýšení inovační výkonnosti firmy v Havířově.

CZ_RO_B_C MPO - cz--

 

 

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – SANTARIUS S.R.O. –
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0010295 je spolufinancován Evropskou unií. Udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví.

CZ_RO_B_C MPO - cz--

 

 

Vybudování výrobní haly společnosti Santarius s.r.o.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK – program NEMOVITOSTI), PO2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu „Vybudování výrobní haly společnosti Santarius s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/18_238/0014773

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat nové výrobní a kancelářské prostory firmy Santarius s.r.o. v Havířově-Dolní Suché, které výrazným způsobem zvýší výrobní kapacity a konkurenceschopnost naší firmy.

CZ_RO_B_C MPO - cz--

 

 

Podpora stáže studenta ve firmě Santarius s.r.o. v Havířově

V rámci dotačního programu „Program na podporu žáků a studentů ve firmách 2020“, který financuje Moravskoslezký kraj, jsme získali dotaci na stáž studenta v naší firmě. Cílem projektu „Podpora stáže studenta ve firmě Santarius s.r.o. v Havířově“ je v období od 1.5.2020 do 30.4.2021 umožnit získání pracovních zkušeností studentovi 1. ročníku VŠB-TU Ostrava, rozvoj jeho odborných kompetencí a následnou lepší uplatnitelnost na trhu práce.